Denne eksamenen er en test som kandidatene må ha gjennomført og bestått før den teoretiske og praktiske delen av dommer 2-kurset i volleyball.

Dette er første steg i NVBF sitt Dommer 2-kurs. Dommer 2 – volleyball er andre nivå i NVBFs dommerløype. Kurset fokuserer på dommerrollen og dommeren som kampleder. Kurset bygger videre på Dommer 1 i forhold til forståelse og anvendelse av spilleregler, seriereglement og samarbeid internt i dommerteamet. Samtidig settes det fokus på egen rolleforståelse og refleksjon knyttet til dette.

Denne eksamenen er en test som kandidatene må ha gjennomført og bestått før den teoretiske og praktiske delen av dommer 2-kurset i sandvolleyball.

Dette er første steg i NVBF sitt Dommer 2-kurs. Dommer 2 – sandvolleyball er andre nivå i NVBFs dommerløype. Kurset fokuserer på dommerrollen og dommeren som kampleder. Kurset bygger videre på Dommer 1 i forhold til forståelse og anvendelse av spilleregler, seriereglement og samarbeid internt i dommerteamet. Samtidig settes det fokus på egen rolleforståelse og refleksjon knyttet til dette.