Denne E-læringen er første del av Dommer 1-kurs.

Dommer 1 er første grunnlegende kurs for deg som vil stå på dommerkrakken og ønsker en dommergrad. Kurset gir en grunnleggende innføring i regler og tegn som benyttes i en volleyball/sandvolleyballkamp. Samtidig fokuseres det på rollen dommer og hvordan man opptrer overfor spillere, trenere, meddommere og funksjonærer.

Lykke til på reisen!