Innføring i hvordan en fører Digital kamprapport som sekretær på kamp.

Hvordan plotte LIVE-Avansert under håndballkamper