I dette kurset i Trenerløypa lærer du om idrettens organisering, hvordan du som trener kan tilrettelegge for utøverne og om de mange aktivitetshjelpemidler som finnes.

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenelig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett.