I kampsport må vi styrke de demokratiske strukturer og prosesser og passe på at vi ikke ender opp med en form for demokratisk underskudd eller diktatorisk/elitestyrt klubb eller forbund. Idrettslig aktivitet og demokratisk dannelse må gå hånd i hånd da det gir retning for aktiviteten. Godt styresett betyr  å ha åpenhet, gode demokratiske prosesser og styringsprinsipper, kontrollmekanismer og etiske refleksjoner. Dette er forhold som enhver tillitsvalgt må være seg bevisst.

Morgendagens medlemmer forventer at de kommer til en utviklingsorientert klubb hvor man unngår passivitet og stagnasjon.

En utviklingsorientert klubb kjennetegnes ved at de har:

1) Godt styresett
2) dyktige trenere som er gode forbilder
3) at klubben har virksomhetsplan og sportsligplan.

Som tillitsvalgt er det viktig at man har grunnleggende kunnskap om lovene til Norges Kampsportforbundet for dette danner grunnlaget for virksomheten

Innføringskurs i organisasjonsnormene
Det er viktig at alle tillitsvalgte, komitemedlemmer og ansatte i NKF kjenner og kan organisasjonsnormene til Norges Kampsportforbund. 

Organisasjonsnormene for Norges Kampsportforbund er vedtatt av forbundsstyret og beskriver gjeldende regler, mandater og praksis i hele organisasjonen. Organisasjonsnormene er altså de spillereglene vi skal forholde oss til internt i organisasjonen. Det er en forutsetning for alle tillitsvalgte og oppnevnte i NKF at organisasjonsnormene etterleves sammen med forbundets verdier

Velkommen som tillitsvalgt
Formålet med «Velkommen som tillitsvalgt» er å gi grunnleggende informasjon og kunnskap slik at du som tillitsvalgt kan opptre som et godt forbilde og kunne ivareta oppgaven med å videreutvikle kampsportforbundet i tråd med langtidsplanen og virksomhetsplanen. Det er et stort ansvar å forvalte tillit. Tillit er noe alle er avhengig av.

For å kunne være tillitsvalgt er det viktig at man har kunnskap om godt styresett, verdier, praktiske forhold og hvordan idretten er oppbygd nasjonalt og internasjonalt. Og det er viktig at man kjenner til hvilken føring som NIF og de internasjonale særforbundene legger til grunn for forbundet.