Kurset gir en grunnleggende innføring i spillereglene for fotball i aldersklasse 13 år og eldre

Dette e-læringskurset og «Fair play kurset» er obligatorisk for den som ønsker å oppnå godkjent teoridel for å kunne gå videre i utdanningen som rekrutteringsdommer.

Etter fullført e-læringskurs skal eleven kunne:

  • gjøre rede for oppbygningen og hovedlinjer i spilleregler i fotball
  • anvende spillereglene for å løse enkle teoretiske regelspørsmål
  • ha forståelse for dommerens rolle i disse kamper

Kurset gir en grunnleggende innføring i spillereglene for fotball og futsal i alle spillformer. Unntatt er nier som aldersklasser 12 år og yngre spiller.

Dette e-læringskurset og «Fair play kurset» er obligatorisk for den som ønsker å oppnå kompetanse som klubbdommer.

Etter fullført e-læringskurs skal eleven kunne:

  • gjøre rede for reglene i spillformen treer-, femmer-, og sjuerfotball, samt futsal for aldersgruppen 12 år og yngre
  • anvende spillereglene for å løse enkle teoretiske regelspørsmål
  • ha forståelse for dommerens rolle i disse kamper

Kurset gir en grunnleggende innføring i spillereglene for nierfotball i aldersklassen 12 år.

Dette e-læringskurset og «Fair play kurset» er obligatorisk for den som ønsker å oppnå kompetanse som nierdommer.

Etter fullført e-læringskurs skal eleven kunne:

  • gjøre rede for reglene i spillformen nierfotball for aldersgruppen 12 år.
  • anvende spillereglene for å løse enkle teoretiske regelspørsmål
  • ha forståelse for dommerens rolle i disse kamper


Kurset gir en grunnleggende innføring i spillereglene for i futsal i aldersklasse 12 år eller yngre. Kurset lanseres i desember 2022.

Kurset gir en grunnleggende innføring i spillereglene for i futsal i aldersklasse 13 år og eldre. Kurset lanseres i starten av 2023.