Kurset gir en grunnleggende innføring i spillereglene for fotball i aldersklasse 13 år og eldre

Dette e-læringskurset og «Fair play kurset» er obligatorisk for den som ønsker å oppnå godkjent teoridel for å kunne gå videre i utdanningen som rekrutteringsdommer.

Etter fullført e-læringskurs skal eleven kunne:

 • gjøre rede for oppbygningen og hovedlinjer i spilleregler i fotball
 • anvende spillereglene for å løse enkle teoretiske regelspørsmål
 • ha forståelse for dommerens rolle i disse kamper

Kurset gir en grunnleggende innføring i spillereglene for fotball og futsal i alle spillformer. Unntatt er nier som aldersklasser 12 år og yngre spiller.

Dette e-læringskurset og NFF Fair play kurs er obligatorisk for den som ønsker å oppnå kompetanse som klubbdommer.

Etter fullført e-læringskurs skal eleven kunne:

 • gjøre rede for reglene i spillformen treer-, femmer-, og sjuerfotball for aldersgruppen 12 år og yngre
 • anvende spillereglene for å løse enkle teoretiske regelspørsmål
 • ha forståelse for dommerens rolle i disse kamper

Kurset gir en grunnleggende innføring i spillereglene for nierfotball i aldersklassen 12 år.

Dette e-læringskurset og «Fair play kurset» er obligatorisk for den som ønsker å oppnå kompetanse som nierdommer.

Etter fullført e-læringskurs skal eleven kunne:

 • gjøre rede for reglene i spillformen nierfotball for aldersgruppen 12 år.
 • anvende spillereglene for å løse enkle teoretiske regelspørsmål
 • ha forståelse for dommerens rolle i disse kamper


Dette kurs gir en innføring i reglene i futsal for aldersklassene 12 år eller yngre.

E-læringskurset målgrupper er

 1. Klubbdommere som ønsker å dømme futsal i de yngre klasser (påbygningskurs)
 2. Lagledere, foreldre og andre som ønsker å lære mer om reglene i futsal i disse aldersklasser

For at kurset skal gi best mulig utbytte må du ha gjennomført følgende e-læringskurs først

Dette kurset gir en innføring i reglene i futsal for aldersklassene 13 år og eldre.

E-læringskurset målgrupper er

 1. Rekrutterings- og kretsdommere som ønsker å dømme futsal
 2. Lagledere, foreldre og andre som ønsker å lære mer om reglene i futsal i aldersklasser 13 år og eldre

For at kurset skal gi best mulig utbytte må du ha gjennomført følgende e-læringskurs først