Moduler som ikke er knyttet et særskilt kurs, men som brukes i flere kurs eller som kan tas individuelt.