Hvordan komme i konkurransemodus?

I forbindelse med e-stevner har vi sett hvor viktig det er at man lærer seg å komme i konkurransemodus. Dette er en viktig problemstilling for alle som skal konkurrere.

 Forbundet har vært så heldige at vi har fått Frank Abrahamsen, førsteamanuensis ved  Institutt for idrett og samfunnsvitenskap på Norges Idrettshøgskole, til å lage et enkelt innføringskurs i hvordan man kommer i konkurransemodus. 

Frank Abrahamsen tok sin doktorgrad i 2007. Temaet for avhandlingen var prestasjonsangst i toppidrett. Han har jobbet mye med anvendt idrettspsykologi, og blant annet deltatt i fire OL og fire Paralympiske leker. Abrahamsen har jobbet med landslagsutøvere fra de fleste idretter. Hans interesse er; hvordan skape gode miljøer for prestasjon, utvikling og trivsel på alle nivåer, anvendt og forskningsmessig. I tillegg er han medlem i Norges Kampsportforbund og innehar svart belte i karate.

 

Det er viktig at alle utøvere, foresatte, klubbtrenere og de tillitsvalgte i klubber og særidrettene vet hva som må til for å kunne prestere på høyeste nivå, og hvordan talentutviklingen i forbundet er organisert. Alle med ambisjoner må vite hvem som har ansvaret for hva, og hvordan det hele er organisert og finansiert.

Innføringskurset er laget slik at du kan ta undervisningen der hvor du er når du har tid. Kurset består av flere  korte filmer som kan sees på mobil, Ipad, PC eller på TV hjemme. Når du har fullført og svart riktig på oppgavespørsmålene vil du motta et kursbevis.

Målsettingen med innføringskurset er at kursdeltakerne skal få kunnskap, økt innsikt, og forståelse om talentutvikling og toppidrett i Kampsportforbundet slik at man igjen kan få best mulig utvikling.