Dette er teoridelen som gir deg grunnleggende kunnskaper for å drive motorsport i en eller flere grener innen Norges motorsportforbund (NMF). Kurset er obligatorisk for utøvere fra det året de fyller 13 år. (De gjennomfører da kurset på sin profil ). For barn er kurset obligatorisk for ansvarshavende som følger barnet på banen - normalt en foresatt. (NB ! den ansvarlige skal gjennomføre dette kurset på sin profil).
Etter å ha gjennomført og bestått dette kurset må du også gjennomføre ekurset NMF Grenspesifikk teori for din gren - og praktisk trening i din klubb før du kan kjøpe lisens i "Minidrett".

Dette er teoridelen som gir deg grunnleggende kunnskaper for å drive motorsport i en eller flere grener innen Norges motorsportforbund (NMF). Kurset er obligatorisk for utøvere fra det året de fyller 13 år. (De gjennomfører da kurset på sin profil ). For barn er kurset obligatorisk for ansvarshavende som følger barnet på banen - normalt en foresatt. (NB ! den ansvarlige skal gjennomføre dette kurset på sin profil).
Etter å ha gjennomført og bestått dette kurset må du også gjennomføre ekurset Grenspesifikk teori og praktisk trening i din klubb før du kan kjøpe lisens i "Minidrett".

Denne versjonen benyttes dersom klubben tilbyr sine medlemmer å ta kurset i fellesskap i klasserom/klubbhus. Husk at hver deltager må gjennomføre på egen PC (pålogget kurset) for å få kursbevis og kompetanse påført minidrett.

Dette er teoridelen som gir deg grunnleggende kunnskaper for å drive motorsport i en eller flere grener innen Norges motorsportforbund (NMF). Kurset er obligatorisk for utøvere fra det året de fyller 13 år. (De gjennomfører da kurset på sin profil ). For barn er kurset obligatorisk for ansvarshavende som følger barnet på banen - normalt en foresatt. (NB ! den ansvarlige skal gjennomføre dette kurset på sin profil).
Etter å ha gjennomført og bestått dette kurset må du også gjennomføre ekurset NMF Grenspesifikk teori for din gren - og praktisk trening i din klubb før du kan kjøpe lisens i "Minidrett".