Har padleklubben ansatte? Dette kurset retter seg mot idrettslag som har eller vurderer å ansette daglig leder, trenere, instruktører eller lignende. Etter kurset håper vi at du har fått en forståelse av styrets rolle og ansvar som arbeidsgiver. Målet er å bidra til trygghet i arbeidsforholdet, større grad av tilfredshet og glede - en god og trygg arbeidsplass!


I dette kurset vil deltakeren få innsikt i idrettens organisering og hvilket ansvar man har som styremedlem i padleklubben. Kurset vil gi en oversikt over de viktigste lover og regler å forholde seg til. Kurset gir også gode råd om verktøy til det praktiske arbeidet. Du trenger brukernavn og passord fra minidrett.no for å melde deg på kurset.