Velkommen til Trener 1 flattvann. I tillegg til å få godkejnt dette kurset, må du ha 45 timer dokumentert praksis og gjennomføre en avsluttende praktisk leksjon i gruppeledelse.

Kurset lanseres i løpet av 2023.