Dette kurset gir deg en innføring i ”Idrettens barnerettigheter” og ”Bestemmelser om barneidrett”. Du får innblikk i hvorfor disse ble vedtatt, og hvordan disse påvirker hverdagen i barneidretten i idrettslaget. Hvordan bidrar rettighetene og bestemmelsene til å skape en sunn og god barneidrett?


Lær mer om hvordan du kan være en god trener for dine utøvere. Kurset legger vekt på hvordan planlegge, gjennomføre og evaluere idrettsaktivitet i idrettslaget med fokus på utøveren i sentrum.


Dette kurset gir deg kunnskap om hvordan idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse er organisert i Norge, og du lærer om tilrettelegging av aktivitet og om aktivitetshjelpemidler. Kurset fokuserer dessuten på holdninger og på alle mulighetene innen idrett for funksjonshemmede.

Denne modulen inneholder grunnleggende kunnskap om idrettsernæring. Den er rettet mot deg som er idrettsutøver i alderen 13 år og oppover, eller deg som er trener, del av et helseteam eller i et støtteapparat tilknyttet idretten.Her skal du laste opp kursbeviset fra «Ren utøver» for å få dette godkjent. Det er kun det siste diplomet du trenger å laste inn.