Kurset er for trenere, lagledere og styremedlemmer i idrettslag, og for andre som har interesse for inkludering. Kurset har som mål å gjøre det lettere for idrettslaget å inkludere barn og unge med minoritetsbakgrunn og barn og unge fra lavinntektsfamilier.


I dette kurset vil deltakeren få innsikt i idrettens organisering og hvilket ansvar man har som styremedlem i roklubben. Kurset vil gi en oversikt over de viktigste lover og regler å forholde seg til. Kurset gir også gode råd om verktøy til det praktiske arbeidet. Du trenger brukernavn og passord fra minidrett.no for å melde deg på kurset.

Denne e-læringen er laget for tillitsvalgte i særforbund og idrettskretser. Målet er å gi deg en rask oversikt over idrettens organisering, hvilket mandat styret har og hvilken rolle og mandat du har som tillitsvalgt. Vi håper også at e-læringen kan vekke nysgjerrighet rundt temaene, og at du ønsker å utforske mer om dette.


Har roklubben ansatte? Dette kurset retter seg mot idrettslag som har eller vurderer å ansette daglig leder, trenere, instruktører eller lignende. Etter kurset håper vi at du har fått en forståelse av styrets rolle og ansvar som arbeidsgiver. Målet er å bidra til trygghet i arbeidsforholdet, større grad av tilfredshet og glede - en god og trygg arbeidsplass!