Velkommen til Trener 1 Roing! Kurset består av teori, innlevering av oppgave og registrering av praksis. For å få status som Trener 1 Roing, må du i tillegg ha fullført kurs i Trenerløypa (NIF): Ren utøver, Idrettsernæring 1, Paraidrett, Trenerrollen trener 1 og Barneidrettens verdigrunnlag.

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenelig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett.