Lær mer om hvordan du kan være en god trener for dine utøvere. Kurset legger vekt på hvordan planlegge, gjennomføre og evaluere idrettsaktivitet i idrettslaget med fokus på utøveren i sentrum.


Her skal du laste opp kursbeviset fra «Ren utøver» for å få dette godkjent. Det er kun det siste diplomet du trenger å laste inn.


Denne modulen inneholder grunnleggende kunnskap om idrettsernæring. Den er rettet mot deg som er idrettsutøver i alderen 13 år og oppover, eller deg som er trener, del av et helseteam eller i et støtteapparat tilknyttet idretten.


Dette kurset gir deg kunnskap om hvordan idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse er organisert i Norge, og du lærer om tilrettelegging av aktivitet og om aktivitetshjelpemidler. Kurset fokuserer dessuten på holdninger og på alle mulighetene innen idrett for funksjonshemmede.


Dette kurset gir deg en innføring i ”Idrettens barnerettigheter” og ”Bestemmelser om barneidrett”. Du får innblikk i hvorfor disse ble vedtatt, og hvordan disse påvirker hverdagen i barneidretten i idrettslaget. Hvordan bidrar rettighetene og bestemmelsene til å skape en sunn og god barneidrett?