Kurset retter seg mot idrettslag som har ansatte eller vurderer å ansette daglig leder, administrasjonssekretær, trenere, instruktører eller lignende. Når du har gjennomgått kurset håper vi at du har fått en forståelse av styrets rolle og ansvar som arbeidsgiver. Målet er å bidra til trygghet i arbeidsforholdet, større grad av tilfredshet og glede - en god og trygg arbeidsplass!

I dette kurset vil deltakeren få innsikt i idrettens organisering og hvilket ansvar man har som styremedlem i idrettslaget. Kurset vil gi en oversikt over de viktigste lover og regler som styremedlemmer må forholde seg til. Kurset gir også gode råd om verktøy til det praktiske arbeidet. Deler av teksten er hentet fra lovnorm for idrettslag og bearbeidet. Lykke til som styremedlem i din klubb/idrettslag!

Kurset er felles for hele norsk idrett.

Dyktige ledere er viktig for å utvikle Norges Volleyballforbund videre. Organisasjonen har gjennom Volleyballens politiske dokument vedtatt at det skal utarbeides lederutdanning for tillitsvalgte.  

Ved å gjennomføre NVBFs styre- og lederkurs for tillitsvalgte er målet at du har tilegnet deg ferdigheter til å kunne sitte i et forbundsstyret/regionstyret for å kunne ivareta vervet på en god måte, slik at NVBF kan utvikle gode strategiplaner, organisasjonsstrukturer og tiltaksplaner, med mål om å tilrettelegge for aktivitetskaping i tråd med NVBFs formål, visjon og verdier.

Kursgjennomføringen, samt avsluttende prøve er beregnet til ca. 60 minutter.