Er laget for aktive dommere og dommerinstruktører innen beachhåndball.

Med målet om å styrke kompetanse og forståelse rundt regelverket i beachhåndball.

Denne regelprøven er laget for dommere, delegater og dommerutviklere i NHF sine serier, og for regionale dommere i ring 4, 5 og 6 som dømmer BRING, LERØY, Bylag og NM. 

Denne prøven er pt forbehold dommere og delegater som har blitt tildelt eget passord. Engelsk regelprøve er obligatorisk for NHF internasjonale dommere og internasjonale delegater. Samt for prosjekt Elite og prosjekt Trainee. Prøvene kan ha flere riktige svar - tankegangen er; svar som du skal dømme, se for deg hele situasjon. Prøven åpner den første i hver måned og stenger den siste i hver måned. Det blir ikke sendt påminnelser. Du får tilbakemelding på rett svar og eventuelt hva som er svart feil. Husk: velg rett dommergruppe Lykke til:) Med vennlig hilsen Norges Håndballforbund Ove Olsen