Åpner april 2019

Denne prøven er pt forbehold dommere og delegater som har blitt tildelt eget passord. Engelsk regelprøve er obligatorisk for NHF internasjonale dommere og internasjonale delegater. Samt for prosjekt Elite og prosjekt Trainee. Prøvene kan ha flere riktige svar - tankegangen er; svar som du skal dømme, se for deg hele situasjon. Prøven åpner den første i hver måned og stenger den siste i hver måned. Det blir ikke sendt påminnelser. Du får tilbakemelding på rett svar og eventuelt hva som er svart feil. Husk: velg rett dommergruppe Lykke til:) Med vennlig hilsen Norges Håndballforbund Ove Olsen

Norges Håndballforbund har totalt ca 4.200 dommere, delegater og dommerutviklere (observatører). Alle har sin utdanning for det nivået de praktiserer på, påfyll av kunnskap skjer gjennom samlinger og på handball.no. Gjennom regelprøvene kan du til enhver tid få vite om regelkunnskaper er i henhold til reglene.