Eleven må være fylt minimum 14 år ved kursstart. Lærebok og personlig dykketabell blir tilsendt etter kursinnmelding. Legeundersøkelse for sportsdykkere må gjennomføres før de praktiske øvelsene kan starte. Denne kan man ta hos fastlegen, skjemaene kan man laste ned her. Man må være registrert bruker på minidrett.no for å kunne benytte kurset. Elevene bør sjekke med aktuell dykkeskole når den praktiske delen av kurset kan starte. Tilgangen er gyldig i tre måneder fra første pålogging. 

Hvis du har en bruker fra før er det viktig å sjekke at adressen er oppdatert. Dette må gjøre med en gang og kan enkelt endres inne på idrettens ID / minidrett.no

Support ved tekniske spørsmål; Gunnar Midtgaard, gunnar.midtgaard@nif.idrett.no, Tel: 91569839.

Eleven må være fylt minimum 15 år ved kursstart og inneha CMAS* dykkesertifikat eller tilsvarende, for eksempel PADI Open Water Diver. Lærebok og dykkejournal blir sendt eleven etter påmelding. Eleven må være i normal fysisk form. Skolen kan stille krav om legeundersøkelse. Man må være registrert bruker på minidrett.no for å kunne logge seg på. Elevene bør sjekke med aktuell dykkeskole når den praktiske delen av kurset kan starte. Eleven har tilgang i tre måneder fra første pålogging.

Support ved tekniske spørsmål; Gunnar Midtgaard, gunnar.midtgaard@nif.idrett.no, Tel: 91569839.

Opptakskrav: CMAS* dykkesertifikat eller tilsvarende, for eksempel PADI Open Water Diver. Lærebok blir tilsendt etter kursinnmelding. Eleven må være 15 år ved kursstart. Skolen kan stille krav om legeundersøkelse. Du må være registrert bruker på minidrett.no for å kunne logge på kurset. Elevene bør sjekke med aktuell dykkeskole når den praktiske delen av kurset kan starte. Husk å laste opp et bilde av deg selv til dykkesertifikatet du får! 

Support ved tekniske spørsmål; Gunnar Midtgaard, gunnar.midtgaard@nif.idrett.no, Tel: 91569839.