I dette kurset vil deltakeren få innsikt i idrettens organisering og hvilket ansvar man har som styremedlem i dykkeklubben. Kurset vil gi en oversikt over de viktigste lover og regler som styremedlemmer må forholde seg til. Kurset gir også gode råd om verktøy til det praktiske arbeidet. Du trenger brukernavn og passord fra minidrett.no for å melde deg på kurset. Foto: Svein Inge Skaug.

Denne e-læringen er laget for tillitsvalgte i særforbund og idrettskretser. Målet er å gi deg en rask oversikt over idrettens organisering, hvilket mandat styret har og hvilken rolle og mandat du har som tillitsvalgt. Vi håper også at e-læringen kan vekke nysgjerrighet rundt temaene, og at du ønsker å utforske mer om dette.

Kurset er for trenere, lagledere og styremedlemmer i idrettslag, og for andre som har interesse for inkludering.

Kurset retter seg mot idrettslag som har ansatte eller vurderer å ansette daglig leder, trenere, instruktører eller lignende. Når du har gjennomgått kurset håper vi at du har fått en forståelse av styrets rolle og ansvar som arbeidsgiver. Målet med er å bidra til trygghet i arbeidsforholdet, større grad av tilfredshet og glede - en god og trygg arbeidsplass! Du logger deg på med brukerdata fra minidrett.no. Foto: Svein Inge Skaug.