Kurset passer for styremedlemmer og ansatte i forbund, seksjon, krets/region og klubb, samt representanter fra klubbens valgkomité og andre med interesse for styrearbeid.

Styret har en sentral rolle i idretten. Et godt og fungerende styre er avgjørende for å få en positiv utvikling av idretten, sunn drift og et godt aktivitetstilbud. 

Kurset vil gi deltakeren innsikt i idrettens organisering og ansvar. Kurset vil også gi en oversikt over de viktigste lover og regler som man må forholde seg til.