Velkommen til dommerutdanning

Dommer barnehåndball: Utdanningen er en introduksjon til å dømme i klassene 6 – 12 år. For å logge deg på kurset må du være registrert bruker på minidrett.no. Du kan når som helst stoppe i kurset og begynne opp igjen der du stoppet.  Alle kan ta kurset og få kursbevis, men for å få registrert kurset som fullført, må du få godkjent praksissamling.

Med din bakgrunn fra «Dommer barnehåndballkurs» og fullført «NHF Regelkurs 1 - dommere», skal du nå gå videre i kursrekken og utdanne deg til dømme kamper opp til og med 14/15 års-klassen.

Om kurset: Utdanningen skal gjøre deg i stand til å veilede og utvikle de som dømmer klassene 6 – 11 år. For å logge deg på kurset må du være registrert bruker på minidrett.no. Du kan ikke bruke andres brukerkonto. Du kan stoppe i kurset og begynne opp igjen der du stoppet. For å bestå kurset, må du fullføre både en teoretisk og en praktisk del. Den praktiske delen godkjennes av regionsansvarlig.

Delegatkurset er for deg som skal bli autorisert delegat på NHF nivå ifølge gjeldene retningslinjer. 

Tidtakerkurset er for deg som skal bli autorisert tidtaker i NHF ifølge gjeldene retningslinjer. 

NHFs Omdømme og forventningsdokument skal være bekreftet av alle NHF Dommere, NHF Delegater og NHF Dommerutviklere for å kunne praktisere på de tre øverste nivåene i norsk håndball.

Det er i kurset linket opp dokumentet som skal gjennomgås før det skal bekreftes eller ikke.

Dommerutvikler 1 kurset er ment for personer som skal følge opp og utvikle dommere i klassene 12 - 14 år. Etter endt kurs skal du ha fått kunnskap om hvordan hjelpe dommerne til å utvikle seg, hvordan gjennomføre gode samtaler og utvikle lederegenskapene og selvfølelsen til dommerne. Videre skal du ha fått økt kunnskap om de reglene og reglementene som omhandler yngre aldersbestemte klasser og i tillegg hvilke områder det skal fokuseres på når det gjelder dette nivået.
Et overordnet mål for en Dommerutvikler 1 må være over tid å motivere dommere til å fortsette med dommergjerningen gjennom utvikling.

Opplæringen er ment for personer som skal sitte i regionale sekretariater i regionale kamper. Kurset gir en kort innføring i arbeidsoppgavene til tidtaker og sekretær.

Dommer 2 kurset er for de som ønsker å dømme høyere kamper regionalt og se på muligheter til å dømme kamper i Bring. Kurset gir en fordypning i regelverket og økte kunnskaper om regel- og spilleforståelse.

NHF Dommerutvikler 2