Styret har en sentral rolle i klubben. Et fungerende styre er avgjørende for å få en positiv utvikling av klubben, sunn drift og et godt aktivitetstilbud. Styret forvalter klubbens verdier og har ansvar for at medlemmene og ansatte ivaretas og utvikles. Kurset passer for styremedlemmer, daglig ledere, representanter fra klubbens valgkomitè og andre med interesse for styrearbeid. Kurset er generelt og gjelder for alle idrettslag.

Denne e-læringen er laget for tillitsvalgte i særforbund og idrettskretser. Målet er å gi deg en rask oversikt over idrettens organisering, hvilket mandat styret har og hvilken rolle og mandat du har som tillitsvalgt. Vi håper også at e-læringen kan vekke nysgjerrighet rundt temaene, og at du ønsker å utforske mer om dette.

Kurset retter seg mot idrettslag som har ansatte eller vurderer å ansette daglig leder, administrasjonssekretær, trenere, instruktører eller lignende. Når du har gjennomgått kurset håper vi at du har fått en forståelse av styrets rolle og ansvar som arbeidsgiver. Målet er å bidra til trygghet i arbeidsforholdet, større grad av tilfredshet og glede - en god og trygg arbeidsplass!