Denne turneringsutdannelsen danner grunnlag for klubber og turneringsledere for å kunne arrangere turneringer i regi av Norges Biljardforbund (NB). Det skal være godkjent turneringsleder i alle turneringer i regi av NB. Turneringsleder I e‐læring er lagt opp etter leseplikt og oppgaver med svaralternativer. Alle svar finner man i leseplikt delen, i TBR (Turneringsbestemmelser og regler), Cuescore eller NIFs lov. Alle turneringsledere kan bli tatt ut til praktisk prøve.