Målet med dette kurset er å gjøre deg i stand til å ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta utøvernes behov i et spennende og trygt miljø. Kurset er rettet mot aktive trenere med Trener 1-kompetanse, som ønsker å utvikle deg selv og utøverne videre.
Grunnleggende kunnskap om idrettsernæring. Fra 13 år og oppover.
Påbyggende kunnskap om idrettsernæring for deg som har gjennomført Modul 1. Fra 16 år og oppover.
Kunnskap om idrett og spiseforstyrrelser for deg som er trener eller er i et støtteapparat eller helseteam tilknyttet idretten.

Du må gjennomføre kurset til Antidoping Norge på https://www.renutover.no.