Klubbutvikling

Styret har en sentral rolle i klubbene i Norges Gymnastikk og Turnforbund. Et fungerende styre er avgjørende for å få en positiv utvikling av klubben, sunn drift og et godt aktivitetstilbud. Styret forvalter klubbens verdier og har ansvar for at medlemmene og ansatte ivaretas og utvikles. 

Kurset passer for styremedlemmer, daglig ledere, representanter fra klubbens valgkomité og andre med interesse for styrearbeid. Kurset er generelt og gjelder for alle idrettslag.