Dommerkurs

Med dette kurset ønsker vi at turnforeldre, foresatte, utøvere og andre interesserte skal bli turndommere. Kurset består av en del E-læring pluss fysisk samling i din turnkrets. Du trenger ingen forkunnskap utover å lese reglementet. Dette finner du inne i kurset. Du kan starte og stoppe i kurset etter eget ønske. Fullført kurs vil bli synlig på din «Idretts-CV». Lykke til!

Teorieksamen til forbundsdommerkurs.

Teorieksamen til kretsdommerkurs. Har du tatt teorieksamen for forbundsdommerkurs, trenger du ikke ta denne.