IT-kurs

NIF skal stå for felles medlems- og organisasjonsdata basert på nasjonale idrettsdatabaser, og bidra til stordriftsfordeler for idrettens organisasjonsledd. Det er etablert flere felles løsninger for idretten som er tatt i bruk av mange særforbund.

  • For klubber er det løsningene SportsAdmin (administrasjon av medlemmer, organisasjoner, lisenser, arrangement, kurs samt distribusjon av informasjon) og KlubbenOnline/Verktøykassa (medlemsregister, hjemmesideløsning, idrettsregistrering med mer) som er de mest sentrale løsningene.
  • For enkeltmedlemmet er det MinIdrett (tilgang til egne data og mulighet for å melde seg på arrangement og kurs).
  • NIF startet utvikling av ny løsning for medlemsadministrasjon,KlubbAdmin. Idrettens nye løsning, vil i 2013 gi alle idrettslag (med underliggende organisasjon) mulighet til å administrere medlemmer, familierelasjoner, sende e-post/sms, kreve inn kontingent og treningsavgift m.m. via online betaling. Inn- og utmelding kan skje elektronisk av medlemmet selv/foresatte etc.
  • NIF IT leverer kontorstøtteløsning og andre produkter/tjenester til ansatte i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og til ansatte i tilknyttede særforbund.

Sammen med elektroniske kurs, vil du og kunne hente hjelp og veiledning ved å søke på vår portal; itINFO

FAKTA

Norsk idrett er avhengig av gode IT-løsninger. Norges idrettsforbund (NIF) har som mål å bidra med teknologistøtte for realiseringen av idrettens overordnede mål og gi tilgang til relevante tjenester og informasjon.

NIF IT tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester til våre kunder og brukere. Vi tilbyr bl.a. kontorstøtte- og kommunikasjons-løsninger, hardware, idrettsadministrative systemer tilrettelagt for både klubb-brukere og administrativt ansatte, samt kurs- og konsulentbistand.

Dette kurset viser hvordan du setter opp leksjoner og fyller dem med innhold.