Her er det materiell som skal brukes på friidrettsdommerkurs og annet materiell som angår dommere.

Dette er klasserommet til alle som påbegynner kretsdommerutdanning i 2024. Her skal også praksisbekreftelsen etter endt aspirantperiode leveres.

Dette er klasserommet til alle som påbegynner kretsdommerutdanning i 2023. Her skal også praksisbekreftelsen etter endt aspirantperiode leveres.

Dette er den obligatoriske e-læringen som er en del av kretsdommerutdanningen i friidrett.

Eksamen etter fullført kretsdommerkurs i friidrett