Dette er klasserommet til alle som påbegynner kretsdommerutdanning i 2023. Her skal også praksisrapporten etter endt aspirantperiode leveres.

Kretsdommeraspiranter skal praktisere på tre friidrettsstevner i etterkant av fullført kretsdommerkurs, totalt åtte timer.