The Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports (NIF) recommends that all athletes aged over 13, and all parents/guardians take this corona awareness course if they or their children are to participate in sports training, competitions and other events.

Norges idrettsforbund anbefaler at alle utøvere over 13 år og alle foreldre/foresatte tar dette koronavettkurset dersom man selv skal delta eller har barn som skal delta i trening, kamper og arrangementer i regi av idretten. I tillegg til å gjennomføre dette e-kurset anbefales det å sette seg inn i din idretts koronavettregler. Innholdet i dette kurset og hver enkelt idretts koronavettregler bygger på smittevernveileder for idretten og Folkehelseinstituttets informasjon om koronaviruset.