Dette er teoridelen som gir deg grunnleggende kunnskaper for å drive motorsport i en eller flere grener innen Norges motorsportforbund (NMF). Kurset er obligatorisk for utøvere fra det året de fyller 13 år. (De gjennomfører da kurset på sin profil ). For barn er kurset obligatorisk for ansvarshavende som følger barnet på banen - normalt en foresatt. (NB ! den ansvarlige skal gjennomføre dette kurset på sin profil).
Etter å ha gjennomført og bestått dette kurset må du også gjennomføre ekurset Grenspesifikk teori og praktisk trening i din klubb før du kan kjøpe lisens i "Minidrett".

Dette er teoridelen som gir deg grunnleggende kunnskaper for å drive motorsport i en eller flere grener innen Norges motorsportforbund (NMF). Kurset er obligatorisk for utøvere fra det året de fyller 13 år. (De gjennomfører da kurset på sin profil ). For barn er kurset obligatorisk for ansvarshavende som følger barnet på banen - normalt en foresatt. (NB ! Den ansvarlige skal gjennomføre dette kurset på sin profil).
Etter å ha gjennomført og bestått dette kurset må du også gjennomføre grenspesifikk teori og praktisk trening i din klubb før det søkes om   lisens i den gren du skal trene/konkurrere i.

Kurset er utviklet og vedlikeholdes av utvalget for Klubbutvikling, Rekruttering, Utdanning og Integrering i NMF (KRUTI) . Om du opplever problemer eller har forslag til forbedringer kontakt :
conrad@nmfsport.no event tlf 92256976 (Conrad)