Barn skal være trygge på trening. Du som trener skal vite hva vold og seksuelle overgrep er. Hvordan kan du forebygge dette i din egen kampsportklubb?

Alle bidrar til å skape kultur og holdninger, på samme måte som alle er mottakere av eksisterende kultur og holdninger. Det er derfor viktig at alle innen Norges Kampsportforbund har god kjennskap til våre etiske retningslinjer. På denne måten kan kampsportforbundet og våre medlemsklubber være en robust organisasjon, med kompetanse, god disiplin, høy moral og sunne verdier.

Dette kurset handler derfor om etikk, moral, tillit og omdømme. Kurset tar for seg våre viktigste retningslinjer og veiledere - slik at det skal bli lettere for deg å ta de riktige valgene.

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenelig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett.