E-kurs der man kan laste opp Ren Utøver diplom - dette kreves for å inneha sportslisens


Dette er et kurs i organisasjonsforståelse for deg som leder og/eller er tillitsvalgt på forbundstyrenivå. 


Dette er et kurs i organisasjonsforståelse for deg som leder og/eller er tillitsvalgt på klubbnivå. 


Dette er et kurs i rolleforståelse for deg som leder og/eller er tillitsvalgt på seksjonsnivå. 


Dette er et kurs i rolleforståelse for deg som leder og/eller er tillitsvalgt på forbundstyrenivå. Dette er et kurs i organisasjonsforståelse for deg som leder og/eller er tillitsvalgt på seksjonsnivå.


Dette er et kurs i rolleforståelse for deg som leder og/eller er tillitsvalgt på klubbnivå.