Barn skal være trygge på trening. Du som trener skal vite hva vold og seksuelle overgrep er. Hvordan kan du forebygge dette i din egen håndballklubb?

Dette kurset er laget for deg som har en rolle i barnehåndballen fra seks til 12 år. Kurset henvender seg mot deg som er trener, lagleder, oppmann eller forelder. Etter endt kurs skal du ha fått innblikk i hva som er avgjørende for at barn trives og blir værende i håndballen. Dette handler om:

 • Sosialt miljø
 • Lek, utvikling og mestring
 • Organisering
 • Planlegging, øktplan og evaluering
 • Trener og lagledervett
 • Hvordan lede

Mål og innhold for modulen:

Kunnskapsmål

 • Kunne gjøre rede for sentrale temaer for mental trening – slik som ulike utfordringer og typiske mentale treningsteknikker 
 • Kunne beskrive og forklare hvordan stress påvirker spillere gjennom bruk av modeller 
 • Kunne beskrive sentrale elementer for visualisering slik som Pavio sin modell og PETTLEP 
 • Kunne beskrive bruken av prestasjonsprofil og målsettingsskjema til samarbeid med spillere 

Ferdighetsmål

 • Kan bruke en coachende tilnærming og coachende verktøy til spiller- og lagutvikling 
 • Kan integrere sentrale elementer fra selvbestemmelsesteorien i sin trenerpraksis 
 • Kan bruke enkle mentale treningsteknikker med spillerne sine – slik som PETTLEP og prestasjonsprofil 
 • Kan bruke enkle kartleggingsverktøy til å kartlegge utfordringer med spillernes perspektiv for å hjelpe dem å håndtere konkurransepress