Dette er klasserommet til kursdeltakerne på trener 2-kurset i orientering i 2024. Her skal alle oppgaver leveres inn og her finnes all relevant informasjon om kurset. Tilbakemelding på innleverte oppgaver skjer vie kommentar-funksjonen til hver enkelt opplasting. Det er kun den deltakeren som har levert inn oppgaven som har lesetilgang til kommentarer som er gitt til sin egen oppgave.

Dette er klasserommet til kursdeltakerne på trener 2-kurset i orientering i 2023. Her skal alle oppgaver leveres inn og her finnes all relevant informasjon om kurset. Tilbakemelding på innleverte oppgaver skjer vie kommentar-funksjonen til hver enkelt opplasting. Det er kun den deltakeren som har levert inn oppgaven som har lesetilgang til kommentarer som er gitt til sin egen oppgave.

Dette er klasserommet til kursdeltakerne på trener 2-kurset i orientering i 2022. Her skal alle oppgaver leveres inn og her finnes all relevant informasjon om kurset. Tilbakemelding på innleverte oppgaver skjer vie kommentar-funksjonen til hver enkelt opplasting. Det er kun den deltakeren som har levert inn oppgaven som har lesetilgang til kommentarer som er gitt til sin egen oppgave.

Du må gjennomføre kurset til Antidoping Norge på https://www.renutover.no.