Dette er et kurs for private vakter som skal bidra som løypevakt under sykkelritt. 
(Løypevakter kan ikke regulere trafikk. Dersom du skal regulere trafikk må du ta kurset for stasjonære vakter). 

Kurset er nullstilt i mars 2023, slik at alle løypevakter som skal ta kurset på nytt etter at den femårige godkjenningen er over nå kan gjennomføre kurset igjen.

Kurset består av 3 leksjoner med kompetansemål for hver leksjon, samt flervalgsoppgaver som må være besvart for å få bestått kurs. 

Undervisningen skal legge til rette for at deltagerne får økt trafikkforståelse, kunnskaper om og reflekterer rundt hvordan de i rollen som privat vakt kan bidra til trafikksikkerhet for syklende som deltar i sykkelritt på veg og nødvendig og sikker fremkommelighet for øvrige trafikanter. 

Utviklingen av kurset er basert på et samarbeid mellom Norges Cykleforbund og Norges Triatlonforbund.

Dette er et kurs for private vakter som skal bidra som stasjonær vakt (vakt med reguleringsmyndighet) under sykkelritt. Kurset må også tas av de som skal gå videre på mobilvaktkurset.
Kurset består av 7 leksjoner med kompetansemål for hver leksjon, samt diskusjonsoppgaver som må være gjennomgått for å få bestått kurs.

2 av disse leksjonene gjennomføres i klasserom etter krav satt i læreplanen fra Statens vegvesen. Leksjon 3 og 6 er derfor ikke tatt med i dette e-læringskurset. 

NB!: Man trenger ikke å ta e-læringskurset for løypevakter for å være kvalifisert til å ta kurs for stasjonære vakter. 

Minstekrav for å kunne bli stasjonær vakt: Person må ha fylt 18 år.

Ønsker du å ta del 2 av dette kurset anbefaler vi at du tar kontakt med din klubb eller ditt forbund for å melde deg på et ledig kurs, forhåpentligvis i ditt nærområde. NCF sin kurskalender finner du her.  Du kan lese mer om de forskjellige vaktnivåene her.

Utviklingen av kurset er basert på et samarbeid mellom Norges Cykleforbund og Norges Triatlonforbund. Kurset er oppdatert vinteren 2022/2023.