Velkommen til e-læringen til Vill i vann kurset. Onlinekurset skal gjennomføres som en forberedelse til selve trenerkurset. Modulene vil gi deg et bedre innblikk i konseptet Vill i vann, trenerrollen og grunnfundamentet til de ulike vannidrettene. Med dette som bakgrunn vil du få større utbytte av selve trenerkurset.