Gjennom denne modulen skal du få kjennskap til hva det vil si å være kortvokst og hva du som trener må ta hensyn til og kjenne til når du har med utøvere som er kortvokste på trening og konkurranser.