Hensikten med denne modulen er at du som instruktør eller trener skal få en kort innføring i hva det vil si og ha en utviklingshemming, slik at du på best mulig måte kan planlegge, tilpasse og gjennomføre aktiviteter i vann for mennesker med utviklingshemming. Manus til kurset er utarbeidet av Trude Halvorsen.