Dette ekurset vil gi deg grunnleggende teoretiske kunnskaper for å søke om kjørelisens i båtsport grenen Aquabike. 

Hvilken bakgrunn må jeg ha for å ta dette kurset ?

  • Dette kurset forutsetter at du har tatt "NMF Grunnkurs lisens + årstall" og at dere som nybegynnere driver praktisk kjøretrening i en NMF tilsluttet klubb på "Kom og prøv" lisens. 
  • Eller - du har lisens i en annen gren, og ønsker å utvide til også å kunne utøve i denne grenen.
  • Før du får utøve båtsport selvstendig må du har bestått "Båtførerprøven".

Bilde: Stian Schjetlein