Dette ekurset vil gi deg grunnleggende teoretiske kunnskaper for å søke om kjørelisens i snøscootergrenene Scootercross, Stadioncross, Watercross, Scooter Enduro og Bakkekonkurranser. 

Dersom du skal kjøre Scooter drag må du i tillegg til dette kurset gjennomføre NMF Dragbike - teori for kjørelisens.

Hvilken bakgrunn må jeg ha for å ta dette kurset ?

  • Dette kurset forutsetter at du har tatt "NMF Grunnkurs lisens + årstall" og at dere som nybegynnere driver praktisk kjøretrening i en NMF tilsluttet klubb på "Kom og prøv" lisens. 
  • Eller - du har lisens i en annen gren, og ønsker å utvide til også å kunne kjøre i denne grenen.

Bilde: Adrenaline photography - Elias Ishoel.