Hensikten med dette e-kurset er å gi deltakeren:

  • forståelse av utviklingstrappens oppbygging
  • kunnskap om hva som er relevant å planlegge for i de ulike etappene
  • verktøy for hvordan utviklingstrappen kan tilpasses og implementeres i egen klubb

E-kurset kan gjennomføres av alle. Det er en fordel om man har gjennomført Trener 1, og eventuelt Trener 2, fra før. Det gir et bedre grunnlag for å forstå, og legge til rette for implementering i egen klubb. Gjennomføring av e-kurset vil registreres som etterutdanningstiltak på Trener 1- og 2-nivå.