Dette ekurset vil gi deg grunnleggende teoretiske kunnskaper for å søke om kjørelisens i grenen Trial. 

Hvilken bakgrunn må jeg ha for å ta dette kurset ?

  • Dette kurset forutsetter at du har tatt "NMF Grunnkurs lisens + årstall" og at dere som nybegynnere driver praktisk kjøretrening i en NMF tilsluttet klubb på "Kom og prøv" lisens. 
  • Eller - du har lisens i en annen gren, og ønsker å utvide til også å kunne kjøre i denne grenen.

Bilde : Trial avisa