Du må gjennomføre kurset til Antidoping Norge på https://www.renutover.no.