Dette kurset gir deg kunnskap om hvordan idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse er organisert i Norge, og du lærer om tilrettelegging av aktivitet og om aktivitetshjelpemidler. Kurset fokuserer dessuten på holdninger og på alle mulighetene innen idrett for funksjonshemmede.