Barn skal være trygge på trening. Du som trener skal vite hva vold og seksuelle overgrep er. Hvordan kan du forebygge dette i din egen svømmeklubb?