EVU nøkkelferdigheter lanseres første del av 2022.