Mål med modulen: Få en forståelse for hva Cerebral Parese (CP). Du som instruktør eller trener skal få kjennskap til og forståelse av hva diagnosen innebærer med tanke på opplæring og trening – samt hvilke hensyn du må ta når du har en deltaker eller utøvere med CP. Dette er altså ikke en opplæring i diagnosen CP. Kursgjennomføring blir synlig på din idretts-CV på minidrett.no.