I denne modulen i trenerløypa skal vi ha fokus på barn og unges utvikling og trenerens rolle i å gjennomføre hensiktsmessig og aldersrelatert idrettsaktivitet. Du vil lære om praktiske konsekvenser som man bør ta hensyn til ved vekst, utvikling og degenerering. Gruppen dette kurset retter seg mot er trenere som jobber med barn og unge.

Målet med kurset er å gjøre deg i stand til å få en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta utøvernes behov i et spennende og trygt miljø. Kurset er rettet mot aktive trenere med Trener 1-kompetanse som ønsker å utvikle seg selv og utøverne videre.

Norge har som det eneste landet i verden regulert barneidretten gjennom «Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett». Barneidretten skal baseres på idrettens verdier, der idrettens barnerettigheter danner grunnlaget for et allsidig og variert aktivitetstilbud for alle. Det er derfor viktig at barneidretten er åpen og inkluderende, og at den gir alle barn opplevelsen av mestring, trygghet og varig idrettsglede.

«Idrett uten skader» er tilpasset barne- og ungdomstrenere. Målet er at du skal få teoretisk og praktisk kunnskap om skadeforebygging, akutte skader og belastningsskader.

Dette kurset om klassifisering i paraidrett består av en e-læringsmodul og en kunnskapstest.

I dette kurset i Trenerløypa lærer du om idrettens organisering, hvordan du som trener kan tilrettelegge for utøverne og om aktivitetshjelpemidler som finnes.