Trener 1 Rugby skal sette treneren i stand til å lære bort grunnleggende tekniske ferdigheter og gi en innføring i grunnleggende kunnskap for treningsplanlegging i rugby. Kurset skal gi en innføring i hvordan man som trener kan skape rammer for et godt miljø i egen klubb. Kurset skal også gi grunnlag for høyere kurs i trenerløypen til Norge idrettsforbund (NIF) og Norges Rugbyforbund (NRF).  Seks kurs fra Trenerløypa (NIF) er obligatorisk for å bli Trener 1 Rugby. Du finner lenker til disse inne i kurset.

En autorisert Trener 1 skal kunne gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter. Treneren skal kunne utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøverne på begynnernivå og å ivareta utøver sine behov i et sosialt, spennende og trygt miljø. Trener 1 - Fellesmodul må tas for å bestå denne delen.

En autorisert Trener 1 skal kunne gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter. Treneren skal kunne utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøverne på begynnernivå og å ivareta utøver sine behov i et sosialt, spennende og trygt miljø. Trener 1 - Fellesmodul + kurset «Rugby Ready» må gjennomføres for å bestå denne delen. 

En autorisert Trener 1 skal kunne gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter. Treneren skal kunne utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøverne på begynnernivå og å ivareta utøver sine behov i et sosialt, spennende og trygt miljø. Trener 1 - Fellesmodul + kurset «Wheelchair Rugby Ready» må gjennomføres for å bestå denne delen.